Равнопоставеност между половете във веригите на доставка

Нашата отговорност към равноспоставеността между половете

Темата за равнопоставеността между половете във веригите на доставка е важна част от нашия стратегически фокус за справедливи действия. Справедливите действия означават, освен всичко останало, осигуряване на справедливи условия на труд, социални стандарти и възможности за заетост за работещите в нашите вериги на доставки, независимо от техния пол, както и защита от дискриминация и насилие. 

Може да научите повече за ангажимента на Lidl към защитата и насърчаването на правата на жените в нашата търговска политика за „Равнопоставеността между половете във веригите на доставка“