Lidl се присъедини към глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление

29.06.2020 11:00:00 | София

лого

Централата на Lidl обяви, че заедно с останалите компании от Schwarz Gruppe се присъединява към Глобалния договор на ООН (United Nations Global Compact – UNGC). С присъединяването си компаниите заявяват своя ангажимент към всеобщо възприети ценности, формулирани в 10-те принципа на Глобалния договор на ООН, и поемат отговорност за ефектите от стопанската си дейност. Компанията се ангажира да спазва десетте принципа на ООН в четири основни категории – права на човека, трудови норми, околна среда и антикорупция, като ги прилага в своите бизнес стратегии и във всекидневната си работа.

“С радост посрещаме Lidl в нашата общност на фирми, споделящи ценностите, въплътени в основополагащите принципи на Глобалния договор. Лидл България се е доказала като обществено отговорна компания и аз съм убеден в съществения ѝ принос към усилията ни за утвърждаване на бизнеса като сила за добро”, заяви Огнян Траянов, председател на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН.

В продължение на години Lidl адресира теми и се ангажира с различни мерки в сферите екологични и социални стандарти, права на човека и антикорупция, участвайки в различни инициативи на международно ниво за гарантиране на необходими за издръжка заплати и доходи, опазване на околната среда в своите глобални вериги за доставки, а на служителите предлага справедливи условия на труд и равни възможности за кариерно развитие.

 „Присъединяването на Lidl към Глобалния договор на ООН потвърждава дългогодишните усилия на цялата група и представителствата ѝ във всички страни по отношение на устойчивото развитие и отговорното корпоративно управление. Десетте принципа на ООН не само са залегнали в основата на нашата ангажираност по теми като права на човека, трудова етика и грижа за околната среда, но ние ги следваме и прилагаме на практика в цялостната ни дейност“, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Глобалният договор на ООН (UNGC) е най-голямата и важна инициатива в света за отговорно корпоративно управление. Тя дава ясна насока и рамка, спрямо която компанията се ориентира за вече разработените и намиращи приложение активности и стандарти от дългосрочната ѝ стратегия за устойчиво развитие. Моделът за устойчиво развитие на Lidl е разработен в унисон с десетте принципа на ООН. Всички страни, в които Lidl присъства, включително и България, издават своите доклади за устойчиво развитие, базирайки се на този модел. Доказателство за ангажиментите на Лидл България към принципите на Глобалния договор на ООН е издаването на първия одитиран доклад за устойчиво развитие в сектора, който ясно показва как те са залегнали в ключовите дейности на компанията. До края на годината предстои и издаването на втория одитиран доклад за устойчиво развитие на компанията.

За Глобалния договор на ООН:

Глобалният договор на ООН е създаден през 2000 г. Счита се за най-широкообхватната и най-важна световна инициатива за устойчивост. Повече от 13 000 компании от повече от 160 държави са ангажирани към отговорни и устойчиви бизнес дейности.

Повече детайлна информация може да бъде намерена на уебстраницата на организацията:

https://www.unglobalcompact.org/.

За контакт


Сподели

Покажи още