Lidl обявява конкурс за участие в първата академия за „разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“

Организатори на програмата са Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

22.12.2022 11:00:00 | София

лого

Lidl подкрепя първата в страната академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“. Инициативата се организира от Съвета на жените в бизнеса в България (СЖББ) и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Като партньор на програмата Lidl ще даде възможност на четирима желаещи да станат част от академията напълно безплатно. За целта всеки, който се интересува от темата, може да кандидатства, като изпрати кратко мотивационно писмо на weiterbildung@lidl.bg до 15 януари 2023, включително. В него кандидатите трябва да отговорят защо искат да участват и как в бъдеще биха приложили придобитите знания и умения, както и да посочат данни за контакт и линк към своя LinkedIn профил. Жури в състав представители от мениджмънта на Лидл България и специалисти по темата ще оценят получените кандидатури, а имената на одобрените ще бъдат обявени на 20 януари на jobs.lidl.bg и womeninbusiness.bg.

Академията за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“ ще стартира на 26 януари и ще продължи до 20 април 2023 г. в седем тематични модула. Те ще обхванат темите за равнопоставеността, ползите от приобщаването, преодоляването на неосъзнатите различия и включващата роля на лидерството и комуникациите. Освен богата лекционна част, програмата има и практически характер с включени текущи задачи и финален изпит в края. Всеки участник получава сертификат за участие с хорариум от 56 учебни часа.

Lidl ще отговаря и за цялостната координация на академията, ще участва със свой лектор в заключителния модул и ще даде възможност на свои служители също да се включат в програмата.

Като член на Съвета на жените в бизнеса в България, Lidl споделя мисията на организацията да провокира активен диалог и действия в обществото по отношение на политиките за насърчаване на приобщаваща среда, равни възможности и недопускане на дискриминация.

Всички тези теми са залегнали и в принципите и корпоративната култура на компанията. През 2020 г. Шварц групата, част от която е Lidl, се присъедини към Глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление и се ангажира да спазва 10-те принципа на ООН, сред които зачитане и подкрепа за опазването правата на човека и изкореняване на дискриминацията по отношение правото на труд и професия. Същата година Лидл България  подписа и Принципите за овластяване на жените на ООН. По този начин веригата още веднъж затвърди ангажимента си да насърчава равнопоставеността и многообразието.

Още за конкурса може да научите тук.

За контакт


Сподели

Покажи още