Във Варна заплатите в Lidl са близо 87% по-високи от средните в сектора за цялата община

08.12.2022 12:00:00 | София

лого

Средната заплата на служителите на Лидл България в община Варна е с 87% над средната работна заплата в сектор търговия в общината, а приносът на веригата към местния бюджет за 2021 г. възлиза на почти 370 хил. лева. Това са само част от резултатите от втората оценка на икономическото въздействие от дейността на Лидл България за 2021 г. – Ефектът Lidl, изготвена от Института за пазарна икономика (ИПИ).

Със своите 8 магазина в община Варна Лидл България е сред значимите работодатели и данъкоплатци в региона, допринасящи значително за развитието на местната икономика. Според анализа на ИПИ, средната заплата на служителите на веригата в Община Варна е с 48% по-висока от средната изобщо в цялата община. Подобна е позицията на Лидл България и спрямо средните заплати във всички 51 общини, в които веригата присъства, което я превръща в един от факторите, определящи местните пазари на труда. Особено силно е това влияние в по-малките общини, където разликата в заплатите е повече от два пъти в полза на Lidl.

Данните на ИПИ показват и конкретното въздействие от работата на Лидл България за местната икономика като устойчив данъкоплатец. За 2021 г. компанията е внесла 369 848,19 лв. под формата на местни данъци и такси в общинския бюджет на Варна, което се равнява на 0,21% от данъците в общината. Общата сума на внесените данъци от компанията за 2021 г. в държавния и местните бюджети възлиза на 42,3 млн. лв.

„Гордеем се с резултатите от нашата дейност, потвърдени и от специалистите, и сме амбицирани да продължим да ги надграждаме и развиваме. Така Ефектът Lidl, както наричаме нашия принос към икономиката, ще има все по-голям смисъл и съдържание, а ползите за икономиката като цяло, но и по региони, ще са все по-значими“, каза Любомир Хърсев, административен и финансов директор на Лидл България.

Съвкупният принос към икономиката на страната от дейността на Лидл България за 2021 г. възлиза на 1,61 млрд. лв.  – ръст от 44% спрямо 2019 г. Освен лидерство в бранша по средни нива на заплащане, актуалната оценка на ИПИ за икономическото въздействие на веригата показва и значителен ръст при взаимодействието с българските производители и повишаване на плащанията за стоки от България, които са нараснали с 58% спрямо 2019 г. Измерването на цялостния отпечатък на компанията върху икономиката на страната бе направено за първи път през 2019 г. и стана известно като Ефектът Lidl.

За контакт


Сподели

Покажи още