Лидл България се присъедини към Хартата на многообразието

Компанията е първата в своя бранш, която се ангажира да прилага седемте принципа на Хартата в своята ежедневна дейност

17.05.2023 10:00:00 | София

лого

Лидл България е първата компания в ритейл сектора, която се присъедини към Хартата на многообразието в страната. По този начин веригата затвърждава дългосрочния си ангажимент да прилага в своята дейност политиките за многообразие, приобщаване и равенство във възможностите.

Като част от европейската платформа на Хартите на многообразието, българската Харта цели да насърчи социалното приобщаване и равните възможности на всички и да стимулира компаниите да разпознават и използват многообразието сред своите служители, клиенти и партньори. С подписването й Лидл България продължава своята дългогодишна политика в тази посока и поема отговорността да прилага седемте принципа на Хартата, сред които равенство и недопускане на дискриминация в управлението на човешките ресурси, насърчаване на партньорите да възприемат и прилагат същите стандарти, поощряване на многообразието сред клиентите и други.

В Lidl вярваме в добавената стойност на политиката за многообразие и включване. Като отговорна компания, а вече и като член на Хартата, споделяме напълно принципите на многообразието, прилагаме ги в ежедневната си работа и сме ангажирани да допринасяме с пример и реални действия за популяризиране на темата и за подобряване на средата в България. Защото само в партньорство можем да изградим нужните мостове в обществото, каквото е и мотото на настоящия Европейски месец на многообразието“, коментира Катерина Шопова, директор „Човешки ресурси“ в компанията.

Още през 2020 г. Шварц групата, част от която е Lidl, се присъедини към Глобалния договор на ООН за отговорно корпоративно управление и се ангажира да спазва 10-те принципа на ООН, сред които зачитане и подкрепа за опазването правата на човека и изкореняване на дискриминацията по отношение правото на труд и професия. Същата година Лидл България  подписа и Принципите за овластяване на жените на ООН, като така още веднъж затвърди ангажимента си да насърчава равнопоставеността и многообразието.

Тази година компанията бе партньор на първата у нас сертифицирана академия за „Разнообразие, равнопоставеност и приобщаване“, организирана от Съвета на жените в бизнеса в България и Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. За да популяризира ценностите на многообразието сред своите служители и да ги насърчи да усъвършенстват знанията си по темата, Лидл България провежда и целогодишната образователна програма „Скаути на работа“. Нейната цел е да развива социалните и граждански компетенции на своите служители, като централно място в програмата отново заема темата за многообразието и приобщаването.

В началото на годината Лидл България спечели първо място в категорията „Многообразие на работното място" на Годишните награди за отговорен бизнес 2022 на Българския форум на бизнес лидерите. Признанието бе резултат именно от политиката, която прилага компанията на многообразие, приобщаване и равни възможности за работа и развитие на всички свои служители.

За контакт


Сподели

Покажи още