лого

Без микропластмаса

лого

Лого "Съставки без микропластмаса"

Пластмасата е неизменна част от нашето ежедневие. Тя навлиза в околната среда по различни начини и замърсява главно водoемите и моретата. Дори и най-малките пластмасови частици от козметиката и продуктите за грижа са един от многобройните източници на замърсяване на околната среда. Затова Lidl си постави за цел да премахне тези най-малки пластмасови частици, известни още като микропластмаса, от съставките на продуктите си: в България по-голямата част от козметичната гама трябва да бъде без микропластмаса до края на 2021 г.

За да могат клиентите на Lidl да разпознаят лесно кои продукти са без микропластмаса в съставките си, Lidl представя логото „съставки без микропластмаса“ за продукти от козметика и лична грижа. Много продукти в тази област вече са без микропластмаса - тяхното маркиране с логото "съставки без микропластмаса" увеличава значително прозрачността по темата за клиентите.

Lidl работи интензивно по темата за микропластмасата като част от ангажимента си за устойчивост от 2015 г. и счита, че намаляването й е от съществено значение. Заедно със своите доставчици на козметика и продукти за грижа за тялото Lidl се съгласи, в съответствие с принципа на предпазливостта, да се откаже от използването на твърди първични микропластмасови частици (тип А) при формулирането на продукти собствена марка на Lidl в бъдеще. Избягват се твърди пластмасови частици с абразивен ефект, които са по-малки от пет милиметра, и небиоразградими полимери, които са твърди, диспергирани (равномерно разпръснати), подобни на гел, разтворени или течни. В допълнение към намаляването на първичната микропластмаса, Lidl изследва и заместители със същите свойства за козметични и  продукти за лична грижа. 

С тези мерки Lidl не само отговаря на изискванията на клиентите, но и допринася срещу замърсяването на околната среда с пластмаса.

Нашата дефиниция за микропластмаса

Тъй като понастоящем няма единна дефиниция за микропластмасата, Schwarz Gruppe, към която принадлежат Lidl и Kaufland, е определила собствена такава: Lidl разбира микропластмасовите частици като твърди, визуално разпознаваеми пластмасови частици, по-малки от пет милиметра, с абразивен ефект и неразтворими във вода. В бъдеще доставчиците на Lidl ще трябва да спазват изискванията за употреба на микропластмаса.

Понастоящем се вземат предвид следните видове пластмаси:

полиамиди (PA); полиетилени Polyethylenees (РЕ); полиетилен терефталат (PET); полиестер (PES); полимиди (PI); полипропилен (РР); полиуретани (PUR) 

Други неразграждащи се синтетични полимери, които са твърди, диспергирани (равномерно разпръснати), подобни на гел, разтворени или течни, също са включени в производството на продукти на собствената марка на Lidl. По-подробна информация за тези пластмаси може да бъде намерена в политиката на Lidl за микропластмасата. 

Всички продукти на Lidl са произведени по най-високите стандарти по отношение на безопасността на продукта.

Двата вида микропластмаса

logo
logo

Още за микропластмасата

Защо се използва пластмаса в продуктите за козметика и лична грижа?
Микропластмасата в козметиката и продуктите за лична грижа има най-различни функции. В шампоана за коса например тя спомага за по-лесното разресване. Микропластмасовите частици също помагат кремовете и лосионите да се абсорбират по-бързо и подобряват водоустойчивостта на слънцезащитните продукти. Микропластмасовите частици също се добавят в сапуните, за да ги направят по-кремообразни и непрозрачни.

Как може да се избегне микропластмасата?
Lidl разчита на по-екологични алтернативи вместо микропластмасата: например твърдите микропластмасови частици на базата на полиетилен (PE) и полипропилен (PP) са заменени с частици от пемза (перлит) в душ пилинги или с бамбукови частици (Bambusa Arundinacea Stem Powder) при измивни пилинги за лице.

За да може течните микропластмасови частици да бъдат заменени и в бъдеще, алтернативните вещества се тестват и оценяват в тясно сътрудничество с доставчиците за фактори като безопасност на продуктите, екологична съвместимост, ефективност и технологична приложимост.

Предизвикателствата на микропластмасата в околната среда
Микропластмасовите частици, които не са биоразградими, могат да бъдат погълнати от живите същества в океаните и също да достигнат до хранителната верига на човека. Доколко тези пластмасови частици представляват риск за хората и животните в момента е предмет на различни научни изследвания.

Безспорно е, че пластмасата няма място в околната среда, поради което Lidl се ангажира да намали пластмасовите отпадъци като част от стратегията REset plastic. 

logo

Класифициране на микропластмасата в стратегията REset plastic

Със своята цялостна стратегия за пластмасата REset Plastic, Schwarz Gruppe си е поставила за цел да намали използването на пластмасата и да я направи рециклируема, за да затвори жизнения цикъл на тази суровина в дългосрочен план. С това групата поема отговорността да упражнява дейността си с мисъл за околната среда. 

В този контекст отдел "Стоково снабдяване" на Lidl работи със своите доставчици в сферата Редизайн (Redesign) от стратегията Reset Plastic, за да оптимизира продуктите и опаковките на продуктите. Един пример за това е постоянното намаляване на микропластмасата в продуктите под собствена марка в секторите за козметика и лична грижа.
Целта: по-екологични алтернативи вместо микропластмаса.

Цялостната, международна стратегия REset plastic е разделена на следните пет области на действие:
Намаляване - REduce 
Редизайн - REdesign
Рециклиране - REcycle
Премахване - Remove
Иновации и образование - REsearch

Повече информация можете да намерите на www.reset-plastic.com