Lidl Store

Информация за медиите

За запитвания от медии

Отдел "Корпоративни комуникации": pr@lidl.bg
Важно: Молим да имате предвид, че ще се обработват само мейли от представители на медиите.