Lidl Store

Информация за медиите

За запитвания от медии

Отдел "Корпоративни комуникации": pr@lidl.bg
Елица Георгиева, Ръководител "Корпоративни комуникации": elitsa.georgieva@lidl.bg
Милена Димитрова, Ръководител "Връзки с обществеността": milenas.dimitrova@lidl.bg