SIE 1

Оценка на въздействието от нашата социално отговорна дейност върху обществото

Оценка на приноса ни към обществото

Ние в Лидл България работим с грижа и мисъл за обществото и полагаме усилия всеки ден да надграждаме това, което получават нашите клиенти и извън чисто оперативната ни дейност. Затова се стремим да инициираме и подкрепяме социално отговорни каузи и проекти, с които да допринасяме хората в различните региони на страната да водят един по-качествен и пълноценен начин на живот и които да имат дълготраен и устойчив ефект.

За нас като една отговорна компания ключов въпрос е не просто каква е стойността на  инвестираните от нас средства и усилия, като част от социално отговорната ни дейност, но и какъв е реалния ефект от тази инвестиция. За да разберем по-добре какъв е нашият обективен принос към обществото и за да продължим прозрачно да споделяме с вас резултатите от работата си, издадохме първия си доклад, който анализира въздействието на нашата корпоративна социално отговорна дейност.

За Доклада

Документът, изготвен от престижната консултантската компания PwC България, обхваща всички социално отговорни инициативи, дарения и спонсорства на компанията в България за периода 2017-2021 г.

Докладът е разработен на база световно признатата методология Business for Societal Impact (B4SI). Тя е създадена от London Business Group и се използва от стотици водещи компании по света, за да формулират и измерят положителното си социално въздействие. Оценката на ефекта върху обществото става по дълбочина и вид на въздействието и по този начин показва доколко дадена дейност е от полза за хората, до които е достигнала.

Резултати

Резултатите от оценката показват, че направените от Лидл България социални инвестиции имат реална и дълготрайна стойност за обществото – много хора са променили нагласите си, придобили са нови умения и за много от тях всичко това е довело до подобрение в качеството на живот.

SIE 01