Търговска политика за правата на човека във веригите на доставка

Устойчивостта е една от основните стратегически цели на Lidl за по-добро бъдеще. Ние поемаме отговорност навсякъде, където с нашата дейност като бизнес оказваме въздействие върху хората и околната среда. Отговорните действия са нашият начин всеки ден отново и отново да изпълняваме обещанието си за качество, като по този начин подсигуряваме бъдещето на нашата компания.

Компаниите имат централна роля в защитата на правата на човека. Те трябва да спазват правата на човека независимо от държавната рамка в целия ход на бизнес дейностите, както и да налагат системи, допринасящи за това спазване.

В Lidl се грижим ангажиментът ни за полагане на необходима грижа за правата на човека да се спазва по цялата верига за създаване на стойност. Ясно осъзнаваме, че носим споделена отговорност за спазването на трудово-правните стандарти и достойните условия на труд.

Може да научите повече за ангажимента на Lidl към защитата и насърчаването на правата на човека в нашата търговска политика „Правата на човека във веригите на доставка“