logo

Ефектът Lidl

ПРИНОС ОТ ДЕЙНОСТТА НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА

Lidl навлиза на българския пазар през 2010 г. с една логистична база в с. Равно поле и 14 търговски обекта. През 2017 г. компанията открива и втора в с. Кабиле, близо до Ямбол. 
Днес Лидл България разполага с над 110 обекта в 50 града в страната, а служителите й надхвърлят 3700. 

По повод своята 10-а годишнина през 2020 г. Лидл България направи оценка на цялостното въздействие от своята дейност върху икономиката на страната Анализът бе изготвен от експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ) и показа, че икономическият принос от присъствието на веригата в България за 2019 г. възлиза на 1, 12 млрд. лв. 
Днес, две години по-късно Лидл България представя втората подобна оценка. За 2021 г. приносът към българската икономика от дейността на Лидл България достига 1, 61 млрд. лв. и бележи ръст от 44% спрямо 2019 г.

Изключителен двигател на растежа на българския бизнес, безспорен лидер в сектора на регионално ниво и компания с висока ефективност и производителност на труда, което я превръща в един от най-добрите и атрактивни работодатели в страната – това са само част от изводите в анализа на ИПИ.

Какво представлява „Ефектът Lidl” и как се изчислява

лого

Ефектът Lidl по своята същност представлява приносът за развитието на българската икономиката, който компанията реализира само благодарение на това, че извършва своята дейност в страната. Това е реалният принос, извън преките ползи и данъците, които компанията заплаща.

За да изчисли този принос, Институтът за пазарна икономика използва методология, която приема, че всяка стопанска дейност има както преки ефекти, измерени през размера и структурата на разходите й, така и различни непреки въздействия, които произтичат от нейното взаимодействие с останалите отрасли и бизнес сектори. Преките ефекти най-лесно се илюстрират от всички разходи, които компанията извършва за закупуване на стоки и услуги от български доставчици, както и от възнагражденията, които плаща на служителите си. Те обхващат всички аспекти от дейността – от покупките на земя и строителството, през инвестициите в машини и оборудване, до ремонтите, разходите за материали, енергия и други.

Но всеки разход към български партньори на свой ред променя стопанската картина в икономиката. Партньорите също правят разходи за материали, суровини, промишлени стоки, строителство, създават заетост и плащат възнаграждения. Така се формират косвените ефекти от дейността на компанията. Тук се включва и приносът на служителите, които харчат своите възнаграждения в страната и създават търсене на други стоки и услуги.

ОЦЕНКА НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ДЕЙНОСТИ НА ЛИДЛ БЪЛГАРИЯ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА СТРАНАТА ЗА 2021 Г.

Преки ефекти: 
Те включват всички направени разходи в страната: за стоки от български производители (включително износ), разходи за услуги, за нетни възнаграждения за служителите, както и за инвестиции.

Непреки ефекти: 
Всеки разход, който компанията реализира в страната, създава след себе си допълнително търсене в икономиката, като по този начин се генерира т. нар. непреки ефекти от дейността на компанията. За да достави поръчаната стока или услуга, всеки от партньорите на Лидл България разширява дейността си, плащайки повече за труд, за суровини и материали, за необходимите за дейността си услуги към своите партньори. Така с дейността си българските доставчици създават допълнително търсене на суровини, материали и услуги, което мултиплицира създадените преки ефекти. 
Заедно с това, служителите на Лидл България използват доходите от възнагражденията си за потребление на стоки и услуги, което мултиплицира стопанското въздействие по веригата на стойността в националната икономика и така повишава общата стойност на непреките ефекти от дейността на Лидл България.
 

logo

Резултатите

Общият принос от дейността на Лидл България към икономиката на страната за 2021 г. възлиза на 1,61 млрд. лв. 

Миленa Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България за „Ефектът Lidl“

„Постигнахме този резултат с усилията на целия ни екип и партньори в едни доста предизвикателни години, за което искрено благодаря на всички тях. 1, 61 милиарда лева е приносът ни към българската икономика. Вярваме обаче, че ефектът Lidl е много по-всеобхватен. Той включва в себе си и приноса към нашите клиенти, които намират в Lidl качество на добра цена, пазаруват бързо, удобно и пестят време и средства. Тук е и приносът към нашите служители, които откриват в наше лице сигурен и стабилен работодател, както й приносът към българските доставчици, които растат заедно с нас и могат да разчитат на коректен и надежден партньор. И не на последно място е и приносът ни към обществото чрез различните социално отговорни инициативи и програми, които развиваме. Всичко това е Ефектът Lidl”.

Лъчезар Богданов, главен икономист в Института за пазарна икономика

„Високият ръст, който отчетохме в резултатите от дейността на Лидл България при тази втора оценка, е много добър показател за устойчивото развитие на компанията. Направеният анализ включва преките ефекти – които се формират от разходите на компанията, и непреките ефекти – създаденото допълнително търсене по веригата на стойността. Това означава, че всеки 100 лв., които веригата е похарчила в България през миналата година, са допринесли за икономиката с общо 171 лв. Това на практика показва колко важен е икономическият принос на всяка една компания, която работи честно и прозрачно и прилага добри практики във всяка сфера на своята дейност. Вярвам, че подобна оценка може да бъде добър пример за бизнеса от всеки сектор на икономиката“.

лого

Прочетете кратката брошура, в която е представено резюме на основните данни от доклада 2021 г.

Видео

лого

В това видео ще видите резюме на основните данни от доклада , изготвен от експертите от Института за пазарна икономика.