logo

Ефектът Lidl

1,12 млрд. лв. е съвкупното въздействие от дейността на Лидл България върху икономиката на страната за 2019 г.

По повод своята 10-а годишнина Лидл България направи оценка на цялостното въздействие от своята дейност върху икономиката на страната. Анализът изготвиха експертите от Института за пазарна икономика (ИПИ).
1,12 млрд. лв. е съвкупният ефект от дейността на Лидл България върху българската икономика за 2019 г.
Изключителен двигател на растежа на българския бизнес, безспорен лидер на регионално ниво и компания с висока ефективност и производителност на труда, което я превръща в един от най-добрите и атрактивни работодатели в страната – това са само част от изводите в анализа на ИПИ.

„Изключително се радваме да споделим тези впечатляващи данни за присъствието на Лидл България именно в деня на нашия 10-и рожден ден. Съвкупният ефект от дейността ни, възлизащ на 1 121 000 000 лв., е повод за огромно удовлетворение за целия екип и, сигурна съм, за всеки наш служител, който може да види прякото отражение на своята работа. Условно нарекохме този резултат Ефектът Lidl. За нас това въздействие показва колко значими могат да бъдат ползите от дейността на една компания върху икономиката на страната, когато тя работи като отговорен и прозрачен инвеститор, данъкоплатец, работодател и бизнес партньор“, коментира Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Видео

В това видео ще видите резюме на основните данни от доклада , изготвен от експертите от Института за пазарна икономика. 

лого

Доклад

Пълен текст на Доклада за оценка на икономическото въздействие от дейността на Лидл България върху икономиката на страната.

лого

В брошурата е представено резюме на основните данни от доклада.