лого

Устойчиво закупуване

Устойчиво закупуване

Осъзнавайки своята отговорност като търговска верига, ние непрекъснато работим за подобряване на устойчивостта на основните ни продукти, като се стремим да управляваме екологичните и социални аспекти, свързани с тяхното производство и закупуване.  
Знаем, че клиентите ни очакват много от нашите продукти – не само най-високо качество на най добра цена, но и отговорно и устойчиво производство и снабдяване. 

Устойчивото закупуване е сложен и дълъг процес, който не може веднага да обхване целия ни асортимент. Затова нашият подход към днешна дата е да фокусираме усилията си върху ключовите ни продукти. В този раздел може да следите всички наши ангажименти и становища за устойчиво закупуване, както и високите изисквания, свързани с устойчивото снабдяване на асортимента ни.