лого

Устойчиво закупуване

Устойчиво закупуване

Осъзнавайки своята отговорност като търговска верига, ние непрекъснато работим за подобряване на устойчивостта на основните ни продукти, като се стремим да управляваме екологичните и социални аспекти, свързани с тяхното производство и закупуване.  
Знаем, че клиентите ни очакват много от нашите продукти – не само най-високо качество на най добра цена, но и отговорно и устойчиво производство и снабдяване. 

Устойчивото закупуване е сложен и дълъг процес, който не може веднага да обхване целия ни асортимент. Затова нашият подход към днешна дата е да фокусираме усилията си върху ключовите ни продукти. В този раздел може да следите всички наши ангажименти и становища за устойчиво закупуване, както и високите изисквания, свързани с устойчивото снабдяване на асортимента ни. 

Нашата търговска политика за суровините

Суровините са в основата на нашия асортимент. Затова и ние носим отговорност за снабдяването им по социално отговорен и екологичен начин, което е предпоставка за създаване на отговорно произведени продукти. Убедени сме, че дългосрочен успех може да се постигне само чрез устойчиво развитие, затова се ангажираме да направим снабдяването със суровини, които на база на систематичен анализ на риска сме определили като критични, по-устойчиво до 2025 г.

Така допринасяме към нашите стратегически фокус теми от CSR стратегията ни - „Съхранение на ресурсите“, „Опазване на климата“, „Грижа за биоразнообразието“ и „Справедливи действия“.