Defined by BG

За нашето утре

Нашето разбиране за отговорност

Разбирането ни за отговорност и устойчиво развитие е залегнало в нашия бизнес модел. Инвестираме в каузи и политики, които оставят положителна следа и правят живота ни по-добър. Така с всяко свое действие заявяваме своя ангажимент към нашето по-добро утре. Стремим се към непрекъснато подобряване на качеството, ефективността и постигането на устойчивост при всеки един процес, на всяко едно ниво. За нас печалбата не е на всяка цена – за нас е важно да правим бизнес по отговорен и устойчив начин, с грижа към служителите, околната среда и обществото.

Нашите сфери на отговорност

Нашата социално отговорна политика фокусираме върху пет основни сфери: продукти, служители, бизнес партньори, околна среда и местни общности. За всяка една от тези групи прилагаме конкретни мерки на регионално и глобално ниво.

Устойчиво развитие

В Lidl вярваме в прозрачната комуникация както с клиентите, така и с други заинтересовани страни. За да помогнем на нашите клиенти да разберат повече за нашия ангажимент за отговорно поведение и устойчивост, издадохме първия си доклад за устойчиво развитие и регулярно публикуваме нашите официални становища за устойчиво закупуване. В тях представяме виждането си и конкретните мерки, които предприемаме.