Textilgarne

Lidl Detox Commitment

Между 2014 и 2020 г. Lidl работи интензивно върху премахването на потенциално вредни вещества от производството на текстил и обувки под собствените си марки като част от кампанията Detox на Greenpeace. През декември 2014 Lidl беше първата хранителна верига, която взе участие в кампанията Detox.

Целта на Lidl Detox Commitment беше изцяло да бъдат премахнати групите химикали, считани за опасни от Greenpeace, при производството на текстил и обувки собствена марка на Lidl или те да бъдат заменени с безопасни алтернативи. Това би направило възможно подобряването на социалните и екологичните условия на производство в текстилната и обувната промишленост..

През 2020 г. Lidl може да заяви, че успя да избегне употребата на вредни за околната среда химикали в текстилното си производство в максимална степен, като по този начин е намалил евентуални вредни влияния върху хората и околната среда. 

Докладът, поместен тук, обяснява стратегията на Lidl и представя обобщение на основните ключови действия, които бяха предприети от Lidl между 2015 и 2020 г., както и мерките и резултатите от тях от 2019 г. Документът предоставя също резюме на целите, които Lidl продължава да следва, за да постигне по-екосъобразно производство на текстил и обувки.