Намаляване и рециклиране. REset Plastic - нашата стратегия за пластмасата

Като верига за търговия на дребно с хранителни стоки осъзнаваме своята отговорност към обществото и околната среда. Ето защо Lidl си постави целта да намали потреблението на пластмаса с 20% до 2025 г. и да направи 100% от опаковките на продуктите си собствена марка максимално рециклируеми. 

Тези мерки са част от REset Plastic - нашата международна стратегия за пластмасата, която бе започната през 2018 г. от Schwarz Gruppe. Заедно следваме визията "По-малко пластмаса - затворен жизнен цикъл на суровините" 

Нашите цели за пластмасата

20%

намаляване използваната пластмаса в опаковките на продуктите ни собствена марка до 2025

100%

от опаковките на продукти собствена марка да са максимално рециклируеми до 2025

Сферите на дейност на стратегията REset Plastic

Сферите на дейност на стратегията REset Plastic

REduce/Намаляване
Отказваме се, където е възможно и устойчиво, от употребата на пластмаса. 

REdesign/Редизайн
Проектираме продуктите си по такъв начин, че да са рециклируеми и да затваряме жизнения им цикъл. 

REcycle/Рециклиране
Събираме, сортираме, рециклираме и затваряме жизнения цикъл на суровините. 

REmove/Премахване
Подпомагаме премахването на пластмасовия отпадък от околната среда 

REsearch/Проучване
Инвестираме в научно-изследователска дейност за иновативни решения и образоваме по темата за рециклиране и пестене на ресурсите. 

Проекти

Намаляване на теглото на тарелките за месо

Намаляване на теглото на тарелките за месо

През 2018 година намалихме теглото на тарелките за прясно месо собствена марка, с което пестим над 30 тона пластмаса годишно.

Намаляване на количеството пластмаса при бутилките

Намаляване на количеството пластмаса при бутилките

Систематично намаляваме съдържанието на пластмаса в бутилките на продуктите ни собствена марка. С реализираните ни от 2018 година до момента проекти в тази насока при собствените марки води, газирани напитки, оцети и препарати намалихме количеството вложена пластмаса с над 32 тона годишно.

Спираме продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба

Спиране продажбата на пластмасови изделия за еднократна употреба

В стремежа си да следваме дългосрочната си стратегия за намаляване на въздействието ни върху околната среда през 2018 обявихме намерението си да преустановим продажбата на определени пластмасови изделия за еднократна употреба и по-конкретно – чаши, чинийки, вилици, ножчета, лъжици, сламки и клечки за уши. Така след изчерпването на остатъчните количества през 2019 г., от 01.01.2020 тези изделия вече не се предлагат в магазинната ни мрежа. Ангажиментът ни води до 51 тона по-малко пластмаса годишно спрямо всяка от годините 2017 и 2018 г.

лого

Лого „Опаковано с грижа за природата“

В рамките на цялостната стратегия за пластмасата REset Plastic на Schwarz Gruppe ние подобряваме опаковките на продуктите си собствена марка и отличаваме с лого „Опаковано с грижа за природата – опаковано отговорно“ опаковките, които отговарят на строгите ни критерии за намалена вложена пластмаса, рециклируемост и използване на рециклиран или алтернативен устойчив материал. Конкретните подобрения можете да откриете описани на гърба на всеки продукт, означен с логото ни.