Проект PURE

Проект PURE

PURE - Проект за ефективно управление на ресурсите и околната среда

За Lidl устойчивото развитие и поддържането на високи стандарти спрямо опазването на околната среда и безопасността са от особена важност. Ето защо Lidl и Немското дружество за международно сътрудничество (GIZ) стартираха обучителния проект PURE. Обучителната програма PURE създава и насърчава съзнанието за по-устойчиви и сигурни стандарти за околна среда и безопасност във фабриките в Китай и Бангладеш, които произвеждат текстил за Lidl. 

лого

От въвеждането на програмата PURE през юни 2017 г. са обучени вече над 400 отговорни служители в 80 фабрики за текстил по темите за отговорно използване на чувствителни химикали, намаляване на потреблението на ресурси и енергия, както и подобряване  управлението на водата и отпадните води. Служителите прилагат знанията си на практика и ги предават на своите колеги на принципа "обучавай обучителя". Повече по темата може да видите във видеото.  

Успехите на PURE

Служители имат дългосрочни ползи от обученията

Обучени отговорни служители във фабриките

Фабрики за текстил