Weltkarte

Прозрачност в нехранителния асортимент

В Lidl набавяме продуктите си от доставчици от целия свят. За продуктите от собствените ни марки можем да работим директно с производителите, за да насърчаваме по-отговорните начини на производство. За да знаем къде и как се произвеждат продуктите ни, е важно да познаваме бизнес партньорите ни. Нашите клиенти също все повече търсят информация за произхода и методите на производство на продуктите ни.

Доставчиците ни от нехранителния сектор

Стремим се да удовлетворим желанието на нашите клиенти, в комбинация със собствените ни изисквания за прозрачност.    
В тази връзка публикуваме съответните списъци с доставчици с информация за цялата ни нехранителна гама продукти собствена марка, състояща се от текстилни изделия и обувки, както и от инструменти за дома, играчки, спортна екипировка и градинско обзавеждане. Също като цялата индустрия, Lidl закупува голяма част от нехранителната си гама от независими производители от азиатски държави като Бангладеш или Китай. Въпреки значителния напредък и икономически растеж на тези държави, социалните и екологични условия все още са различни. 
Поради тази причина се фокусираме сериозно върху прилагането на признати минимални стандарти. Lidl например подсигурява, че всички производствени бази, в които се изработват продукти на собствените ни марки, редовно се тестват от независими и локални експерти в съответствие с признатите BSCI или SA 8000 стандарти и систематично проследява всяка установена нужда от подобрение.