food

Политика за осъзнато хранене

Устойчивостта е една от основните стратегически цели на Lidl за по-добро бъдеще. Ние поемаме отговорност навсякъде, където нашата дейност като компания оказва въздействие върху хората и околната среда. 
Нашето общо и цялостно разбиране за устойчиво поведение обхваща шест стратегически теми: „Съхранение на ресурсите“, „Опазване на климата“, „Грижа за биоразнообразието“, „Справедливи действия“, „Грижа за здравето“ и „Ангажиране в диалог“. Рационалното хранене не само допринася към нашата стратегически тема „Грижа за здравето“, но оказва положително въздействие и върху много други теми.

Като търговец на храни на дребно със 187 филиала в България в момента, ежедневно достигаме стотици хиляди клиенти и допринасяме с нашите многобройни продукти за тяхното хранене. Производството на храни има и отрицателни социални и екологични ефекти, които ние се стремим да намалим. Съобразявайки последните глобални научни изследвания на водещи експерти в областта, Лидл се ангажира да работи още по-амбициозно в посока увеличаване на растителния и пълнозърнестия асортимент и предприема сериозни действия по отношение на детския маркетинг и прозрачната комуникация. Нашата цел е да предложим на нашите клиентите отличен асортимент от хранителни продукти за един по-осъзнат и устойчив начин на живот до 2025 г.

Актуализирана версия от 31.01.2023 г.

Повече прозрачност благодарение на Nutri-Score

Лидл България предприема действия и в посока повече прозрачност за своите клиенти, като въвежда Nutri-Score за някои от своите собствени марки. Това е петстепенна скала от цветове и букви върху опаковката на стоките, която дава информация за хранителния профил на даден продукт. По този начин потребителите могат да се ориентират кои продукти са подходящи за ежедневна консумация и кои е добре да се консумират по-рядко.

Научете повече за Nutri-Score в приложения файл.