Way To Go

Way To Go

WayToGo – Super-Fairtrade шоколадът на Lidl

Test

Lidl работи последователно за разширяването на асортимента си собствена марка с все повече устойчиви продукти и вече може да представи най-новият от тях - шоколадът „Way To Go“. Използваното за шоколада какао е от устойчиво култивиране в Гана. 
Lidl започна да използва сертифицирано какао за асортимента си собствени марки още в края на 2016 г. Така например всички шоколади от собствените ни марки Fin Carre, J.D. Gross и Fairglobe са 100% Fairtrade, UTZ, Rainforest Allaince или Bio сертифицирани.
С шоколада "Way To Go" Lidl прави още една крачка в посока устойчив асортимент и става първата верига, която се застъпва за изравняването на разликата между доходите на производителите на какао и необходимите за издръжка доходи. 
Фермерите, отглеждащи какао, печелят от всеки продаден шоколад „Way To Go“ чрез две премии от Fairtrade и Lidl - гарантирана от Fairtrade минимална изкупна цена за какаото и премия от Lidl, постъпваща в две програми за допълнително обучение. Те дават ефективен принос за условия на работа, осигуряващи препитание при отглеждането на какао и за опазването на околната среда.

Ефективни премии за фермерите на какао

Way To Go е не само вкусен шоколад с вкусове морска сол и карамел, както и пекан и кокос. Това, което прави Way To Go наистина специален, е принципът за предоставяне на премии, който води до видими подобрения за производителите на какао. Lidl закупува за своите шоколади 100% устойчиво какао от малката фермерска организация Kuapa Kokoo в Гана. Чрез програмата за премии на Fairtrade и Lidl фермерите печелят от всеки продаден шоколад. От една страна те получават парична премия от Fairtrade, защото са поели ангажимент да отглеждат какао в съответствие с указанията за отглеждане на програмата Fairtrade. От друга страна, Lidl плаща на малките производители също и фиксирана „Премия за подобряване на дохода“ („Income Improvement Premium“ ) за всеки продаден шоколад.

За да се постигне дългосрочен ефект, премията за подобряване на дохода (Income Improvement Premium) се насочва към две обучителни инициативи. В резултат от тях, фермерите се обучават как да оптимизират устойчивостта на методите си за отглеждане и прибиране на реколтата, като прилагат по-ефективни и щадящи начини за отглеждане на какаото - например нови техники за рязане и пръскане. Това не само дава възможност на производителите на какао да увеличат реколатата си и по този начин да подобрят доходите си, но и спомага за опазването на околната среда в земеделските области.

Освен фермерите получават допълнителни обучения за отглеждане на растения и суровини за производството на ориз, мед и сапун, както и за придобиване на бизнес знания и умения. Това създава за тях възможност за допълнителни източници на доходи, правейки ги по-малко зависими от колебанията на цените на суровините. Положителен страничен ефект има и за околната среда - чрез по-многообразното селско стопанство се благоприятсва почвата в обработваемите площи и се увеличава биологичното разнообразие.