Lidl с вериги на доставки без обезлесяване до 2025 г

Горите заемат 31% от сушата на Земята и имат ключово значение за живота на планетата ни, а 80% от всички сухоземни животни и растения ги местообитават. Непокътнатите гори и естествените екосистеми са критично важни за биоразнообразието и са в основата на нашата прехрана и здраве. Със способността си да абсорбират въглеродния диоксид, който е парников газ, дърветата играят ключова роля също и в смекчаването на климатичните промени.

Въпреки че горите изпълняват жизненоважни за нас, хората, функции, те биват унищожавани с темпо, будещо тревога. Селското стопанство е една от основните причини за глобалното обезлесяване и свързаната с това загуба на естествени екосистеми.

Затова Lidl си постави за цел да осигури вериги на доставки без обезлесяване и преобразуване на ценни екосистеми в земеделска земя до 2025 г. Фокусът е върху суровините, чието отглеждане все повече застрашава естествените екосистеми в световен мащаб и оказва отрицателно въздействие върху изменението на климата, а именно веригите на доставка на соя, палмово масло, какао, говеждо месо и целулоза. Отвъд самите вериги на доставки, ние ще работим за положителна промяна чрез проекти за смекчаване на обезлесяването и възстановяване на деградирали гори.