Доклад за устойчиво развитие на Schwarz Gruppe

Доклад за устойчиво развитие на Schwarz Gruppe

Доклад за устойчиво развитие на Schwarz Gruppe

Като част от Schwarz Gruppe и благодарение на дългосрочната си стратегия за устойчиво развитие, Lidl заема своето място и в първия Доклад за устойчиво развитие на Schwarz Gruppe. Със заглавие „Plain Talk: Talking plainly. Acting Responsibly” (“Ясно казано: Говорим просто. Действайме устойчиво") в доклада се посочва информация за основните екологични, икономически и социални ефекти от дейността на Schwarz Gruppe в четири основни теми на фокус - качество на живот, качество на продуктите, затворен жизнен цикъл на суровините и екоситеми. С този доклад Schwarz Gruppe отчита пълния спектър от дейности в областта на корпоративната социална отговорност.

Докладът за устойчиво развитие обхваща финансовите години 2018 и 2019 и ще бъде издаван редовно в бъдеще. Докладът може да бъде намерен на следния линк.