Ти и Лидл

Ти и Lidl - резултати 2019 г.

Ти и Лидл - резултати 2019

Ти и Лидл - резултати 2019

През 2019 година кандидатстваха 214 граждански организации от 92 населени места. От тях за финансиране бяха избрани 22 проекта.