Декларация за зачитане на правата на човека

Декларация за зачитане на правата на човека

Всеки ден милиони хора по целия свят участват в производството на храни и стоки, продавани на рафтовете на безброй търговски вериги като Lidl. 
Подобно на правителствата, компаниите също са отговорни да гарантират, че правата на човека се спазват в техните международни вериги за доставки като неподлежащо на преговори изискване, и че това зачитане на правата на човека се прилага на практика в техните преки бизнес отношения. Ето защо ние от Lidl заставаме заедно с нашите бизнес партньори зад нашата ангажираност за спазване правата на човека на всички етапи от нашата верига за създаване на стойност. 
Зачитането и защитата на тези основни права е част от нашата корпоративна отговорност. В тези начинания ние се ръководим от принципите, изложени в международно валидни рамки като Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права на работа. 
Тъй като вярваме, че нашият корпоративен успех се основава на справедливото отношение едни към други, отговорността към хората и обществото е стабилен компонент на корпоративните принципи на Lidl. 
Като част от Schwarz Gruppe, Лидл България се ангажира да отстоява зачитането на правата на човека. Можете да изтеглите Декларацията на Schwarz Gruppe за зачитане на правата на човека тук: