лидл лого

Корпоративни принципи

Нашите принципи

 • Осъзнаваме собствения си мащаб и присъствие в общественото пространство.
 •  Уважаваме многообразието на културите и отчитаме различията в техните ценности и традиции.
 •  Дейността ни се подчинява на корпоративните ни принципи и нормите за поведение.
 •  Удовлетвореността на клиента ръководи нашите действия.
 •  Превъзхождащо конкурентно съотношение между цена и качество определя нашата пазарна позиция.
 •  Продължаваме да растем чрез експанзия и непрекъснати подобрения в нашите филиали.
 •  Като многофилиална търговска верига работим с единна система.
 •  Бързи решения и опростени работни процедури гарантират нашия успех.
 •  Спазваме действащото законодателство и вътрешно-фирмените правила.
 •  В ежедневната си работа поемаме икономическа и социална отговорност и се отнасяме с грижа към околната среда.
 •  Коректността към всеки в компанията е наша повеля.
 •  Ние се уважаваме, подкрепяме и насърчаваме взаимно.
 •  Договореностите се изпълняват в атмосфера на доверие.
 •  В работна атмосфера се стремим да съчетаваме похвала и признание с конструктивна критика.
 •  Ние работим със силен екип – осигурени са подходяща приемственост и заместване във всяка работна област.