риба

Становище за устойчиво закупуване на риба

Ние от Лидл България сме наясно с отговорността, която носим от екологична, икономическа и социална гледна точка като търговско дружество и искаме да предложим на своите клиенти артикули, които отговарят на нашата философия и високи изисквания за качество. В съответствие с нашето мото: "За нашето утре", Лидл България се ангажира, чрез нова политика на закупуване, за насърчаване на по-устойчив риболов с цел защита на видовете риба и морските екосистеми.

Нашата нова политика за закупуване на риба, миди и ракообразни и продукти от тях е гарантирана от нашето тясно сътрудничество с доставчиците и изискването за сертифициране на рибни продукти.
Ние се ангажираме да предлагаме повече продукти, които са сертифицирани в съответствие с най-утвърдените международни стандарти, като MSC (Marine Stewardship Council), ASC (Aquaculture Stewardship Council) и GlobalGAP и ще запазим тази тенденция и през следващите години.Лидл България публикува своето официалното становище за устойчиво закупуване на риба, миди, ракообразни и продукти от тях, като се ангажира да го актуализира редовно, за да се осигури пълна прозрачност и автентичност.