logo

Корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа

Корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа за правата на човека и опазването на околната среда при снабдяването с търговски стоки.

Ние разбираме зачитането и защитаването на правата на човека и опазването на природата като фундаментално задължение в еднаква степен на държавите, на икономиката и на всеки един човек поотделно. 
Разглеждаме нашето корпоративно задължение за полагане на необходимата грижа при закупуването на стоки като динамичен и развиващ се процес. Затова се ангажираме редовно да преглеждаме и разработваме настоящата си политика.
Актуализирана версия от Април 2020г.