flowers

Становище за устойчиво закупуване на цветя и растения

Ние от Лидл България сме наясно с отговорността, която носим от екологична, икономическа и социална гледна точка като търговско дружество и искаме да предложим на своите клиенти артикули, които отговарят на нашата философия и високи изисквания за качество. В съответствие с нашето мото: "За нашето утре", Лидл България се ангажира, чрез нова политика на закупуване, за насърчаване на по-устойчиво производство на цветя и растения. Ние залагаме стриктни критерии за по-безопасно за хората и по-устойчиво за околната среда производство. С това ние не само искаме да изпълним нашата обществена роля, но и да ангажираме бизнес партньорите си с по-високи стандарти. Нашата нова политика е гарантирана от нашето тясно сътрудничество с доставчиците ни и от изискването за сертифициране продуктите.

Ние се ангажираме да предлагаме повече продукти, които са сертифицирани в съответствие с утвърдения международен стандарт GlobalGAP и ще запазим тази тенденция и през следващите години.
Лидл България публикува своето официалното становище за устойчиво закупуване на цветя и растения, като се ангажира да го актуализира редовно, за да се осигури пълна прозрачност и автентичност.