Лидл България въвежда научно базирани цели с новата си стратегия за климата

Целта на компанията е да допринесе за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C

13.07.2021 12:00:00 | София

Лого

Lidl прави следващата важна стъпка в усилията си за опазване на климата и околната среда. Компанията въвежда стратегия за климата с конкретни мерки за всички пазари, които се основават на научната методология на инициативата Science Based Targets (SBTi) - глобален стандарт за корпоративни действия в областта на нисковъглеродната икономика. По този начин, международната верига магазини ще има значим принос и за постигане на целта на Парижкото споразумение за климата за ограничаване на глобалното затопляне до 1,5°C.

Климатичните промени изискват действия на всички нива в обществото и във всички страни. Опазването на климата е тема, по която в Лидл България работим упорито и устойчиво от години. Вярваме, че поставяйки си тези нови научно обосновани цели за климата, в съответствие с актуалните изследвания по темата, ще можем да изведем още по-ефективни мерки за справяне с проблема и да постигнем по-значими резултати”, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Лидл България се включва към глобалните цели за опазване на климата със собствена стратегия и конкретни цели в следствие на официалното присъединяване на Schwarz Gruppe, част от която е Lidl, към инициативата Science Based Targets през август 2020 г. Стремежът на компанията на глобално ниво е до 2030 г. да намали емисиите си с 80% в сравнение с 2019 г. Намерението на ритейлъра е не само да окаже положително въздействие чрез намаляване на преките COշ емисиите във всички свои вътрешни дейности и собствени обекти, но и да създаде стимули за доставчиците си, отговорни за непреките емисии на Lidl и да ги мотивира те също да ги намалят. От компанията  си поставят за цел до 2026 г. доставчиците, отговорни за 75% от въглеродните емисии във веригата на доставки на международно ниво да определят собствени климатични цели, които да бъдат в съответствие със Science Based Targets.

Амбициозните мерки ще бъдат изпълнени чрез работа в три основни насоки - избягване генерирането на емисии на парникови газове, тяхното намаляване там, където не могат да бъдат напълно елиминирани и като последна алтернатива – компенсиране (офсет) на произведените емисии чрез подпомагане на глобално значими проекти, насочени към опазване на климата.

В подкрепа на международните цели Лидл България вече от години прилага редица действия, целящи да намалят въглеродния ѝ отпечатък. Само благодарение на подмяната на осветлението във всички магазини с енергоспестяващо LED се икономисват над 3 млн. kWh енергия годишно, което се равнява на около 1547 тона COշ емисии. Друг значим резултат от усилията на компанията е преминаването към по-щадящи хладилни агенти. Подмяната на съоръженията за охлаждане на продукти в магазините само за 2020 г. е с еквивалент 2220 тона COշ емисии. Тази година компанията беше сертифицирана и по обновения стандарт ISO 50001 (2018) – резултат от устойчивите усилия за по-ефективно използване и разпределение на енергийните ресурси. Като част от предприетите мерки в посока оптимизиране на енергийната ефективност, през 2019 г. Лидл България бе сертифицирана и съгласно системата за зелено строителство EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiency), с която компанията постига в своите магазини и складови бази минимум 20% по-малко енергийно потребление, 20% по-малко използване на вода и 20% по-малко вложена енергия в материали в сравнение със стандартна сграда.

Лидл България работи за намаляване на COշ емисиите и чрез мерки в посока оптимизиране на товарите, намаляване на средното разстояние на всеки превозен палет и въвеждане на 100% собствен автопарк с автомобили клас Евро 6. Значителни са и действията на Lidl по отношение на рециклирането и използването на рециклирани материали, както и борбата с разхищението на храна.

За контакт


Сподели

Покажи още