Епидемията накара българина да се фокусира върху истински важните неща за пълноценен живот

Lidl представя факторите за пълноценен живот на българите преди и по време на извънредното положение

14.05.2020 12:00:00 | София

logo

Кризата доведе до преподреждане на групите фактори, определящи пълноценния живот на българина – на преден план като най-значими той посочва отношенията с хората – семейство, близки и приятели. Парите, които за последните три години винаги са били на първо място по значение, вече са изместени и слизат на четвърто сред тестваните седем групи фактори. В условията на криза за българина значително расте значението на образованието и рекреацията, но тя отново е в тясна връзка с отношенията – срещи и общуване с приятели. Интернетът става жизнено важен за всички – за комуникация, информиране, обучение. Кризата кара българина да бъде по-фокусиран и разумен. Той пести, чете повече и отделя време за общуване със семейството. Разбираемо здравето също бележи промяна в положителна посока, макар и с по-нисък ръст. Това са само част от резултатите от представително проучване* за факторите на пълноценния живот на българина, което Лидл България провежда за трета година с помощта на Прогрес консулт.

„Тази година традиционното ни проучване бе проведено в края на януари. Ситуация с обявеното извънредно положение обаче драстично промени живота на всички ни, което наложи да повторим изследването, този път по време на кризата. За нас беше много интересно да наблюдаваме как българинът оценява важните за него неща преди и по време на епидемията. За щастие резултатите показват много положителни промени, които говорят, че българинът цени истински стойностните неща. Ние като компания споделяме тези ценности и продължаваме да работим в тази посока по начин, който да допринася максимално за пълноценния живот на нашите клиенти и служители, дори и в ситуации като тази“, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Проучването изследва значението на 82 показателя, разделени в 7 категории – здраве, рекреация, отношения, пари, професия, образование и цели. На тази база се изчислява и Индекс за пълноценен живот, който показва доколко качеството на живот на българина отговаря на неговите очаквания.

Като цяло резултатите показват, че новата ситуация силно е повлияла върху подредбата на основните фактори, определящи пълноценния живот на българина. Но още по-важното е, че почти всички бележат увеличение и значението им нараства. Това показва, че българинът е станал по-фокусиран и задълбочен, а кризата го е накарала да се вгледа повече в живота, да мисли повече върху важните неща. Най-голямо увеличение се наблюдава в две групи фактори – тези, свързани с образованието и със свободното време и почивката, които обобщено определяме като рекреация. Това е прекият ефект от наложената социална изолация, който ясно показва, че хората започват да разбират повече ежедневието на децата и учебния процес, а от друга страна да ценят повече общуването с другите и природата“, коментира Росен Кутелов, изпълнителен директор на Прогрес Консулт.

Изключително интересно е движението на фактора образование. За последните три години, непосредствено преди извънредното положение, това беше единствената от седемте групи фактори, която отбеляза спад спрямо предходните години.  Два месеца по-късно обаче се оказа, че точно образованието расте най-значително измежду всички изследвани 7 групи фактори, като значението му се увеличи с 10,5%. Покачването на тежестта на образованието е пряко свързано с масовото одобрение на онлайн обучението, което се приема като смислено и положително от 82,5% от запитаните, докато едва 17,6% от хората отричат смисъла му.

Социалната изолация не се отразява на 59,1% от запитаните и те не отчитат промяна в отношенията с близките си. За 35%, в по-голяма или по-малка степен, промяната е към по-добро и едва 5,8% посочват, че затварянето вкъщи е влошило отношенията в семейството. Заради променените навици по време на социалната изолация, 26% от анкетираните оценяват като пълноценно общуване удоволствието да приготвят храната заедно с близките си.

Интересен резултат от тазгодишното проучване е желанието за свобода и независимост – фактор, който тази година влиза в топ 10, изкачвайки се с  цели 10 позиции в класацията. То се свързва пряко и с желанието за финансова независимост и финансова обезпеченост, които като индивидуални фактори се изкачват се съответно от 11-то и 9-то място през 2018 г. до 5-то и 7-мо през 2020 г. Любопитен факт е обаче, че всеки 5 от анкетираните по време на извънредното положение заявява, че е съгласен свободата му да бъде ограничена заради карантината колкото е нужно.

*За проучването

1. Динамика във факторите за пълноценен живот и индекса на пълноценния живот - национално представително за населението на България маркетингово проучване, проведено сред 1000 респонденти – януари 2020 г., Прогрес консулт.

2. Фактори за пълноценен живот на българите - в съпоставка между представителни за пълнолетното население маркетингови проучвания, направени в периодите непосредствено преди и след обявяване на извънредното положение в страната – април 2020 г., Прогрес консулт.

За контакт


Категория


Сподели

Покажи още