Лидл България с отличие от PwC за грижата към своите служители

За втора поредна година компанията получава признание в престижния конкурс за устойчиво развитие

20.11.2023 11:00:00 | София

лого

Лидл България спечели приза в категория „Грижа за служители, косвено или пряко свързани с организацията“ във второто поредно издание на конкурсa “ESG Awards”, организиран от ПрайсуотърхаусКупърс България (PwC). В него се състезаваха близо 100 проекта. След като миналата година компанията получи най-високо отличие за своята цялостна CSR стратегия, тази година тя грабна признанието и за стратегията си, конкретно насочена към екипа на Lidl и към служителите в нейната верига за създаване на стойност.

Конкурсът „ESG Awards” отличава компании в България, които прилагат устойчиви бизнес практики и ефективни ESG стратегии, насочени към грижата за хората и околната среда. Високата оценка на авторитетното жури е за усилията на Лидл България за осигуряване на етична, законосъобразна и безопасна среда на работа, равни възможности за кариерно развитие за всички свои служители и насърчаването на равнопоставеността и многообразието. Компанията има ангажимент, заедно с партньорите си, да зачита и спазва човешките и трудовите права по цялата верига за създаване на стойност като спазва международно валидни рамки. Сред тях са Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека и Декларацията на Международната организация на труда (МОТ).

Лидл България се ръководи в дейността си и от принципите на ООН за овластяване на жените, поемайки ангажимент за увеличаване на дела на жените на средно и високо управленско ниво, стандартизиране на процесите за заплащане въз основа на обективни критерии като професионален опит, квалификация и умения. Lidl изисква и насърчава своите партньори и доставчици за осигуряване на равни възможности във веригата за създаване на стойност. Lidl стана и първата компания в ритейл сектора, която се присъедини към Хартата на многообразието в страната. По този начин веригата затвърди дългосрочния си ангажимент да прилага политиките за многообразие, приобщаване и равенство във възможностите.

Наред с това, компанията осигурява за служителите си широк пакет от придобивки, за да създаде за тях сигурност и предвидимост. Сред тях са ваучери за храна, допълнително здравно осигуряване, застраховка и подкрепа в предизвикателни здравни и житейски ситуации и др. Внедрен е и цялостен процес и канали за своевременно подаване на сигнали за неправомерно поведение, включително и във веригата на доставки, а служителите на Lidl разчитат на специални доверени лица, към които могат да се обръщат при нужда.

За повече информация относно отговорността и устойчивото развитие на Лидл България, посетете corporate.lidl.bg/otgovornost

За контакт


Сподели

Покажи още