338 млн. лв. е приносът на Лидл България към икономиката на община София за 2022 г.

С 34 магазина в София, инвестициите на веригата до момента в столичната община надхвърлят 350 млн. лв.

26.10.2023 10:00:00 | София

лого

Над 338 млн. лв. е ефектът от търговската дейност на Лидл България в община София през 2022 г. Това показва анализ, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ), който включва шестте най-големи общини в страната. 

Столицата е градът с най-много обекти на веригата – 34 към края на календарната 2022 г., а служителите на компанията в общината достигат 950. Към момента инвестициите на Лидл България в София – от стъпването на пазара в страната през 2010 г., надхвърлят 350 млн. лв.

Преки и непреки ефекти към икономиката на София

Съвкупният принос на компанията към икономиката на общината се формира чрез преките и непреките ефекти от дейността на компанията. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта, така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. За София стойността на преките ефекти от дейността на Лидл България за 2022 г. възлиза на 197,2 млн. лв.

Всеки разход, който Лидл България прави, променя икономическата картина в страната и създава т. нар. непреки ефекти. От една страна са доставчиците на стоки и услуги за Lidl, които на свой ред инвестират получените средства за закупуване на суровини, промишлени стоки,  наемат хора, плащат възнаграждения. От друга страна са служителите на Lidl, които изразходват своите доходи за разнообразни стоки и услуги. Общата стойност на всички тези допълнителни ефекти от дейността на компанията в София възлиза на 141,4 млн. лв. за 2022 г.

Така съвкупният принос от преки и непреки ефекти на Лидл България към икономиката на София само за една година достига близо 338,6 млн. лв.

Принос чрез инвестиции 

Само за последните две години компанията отваря четири нови магазина в Столична община и инвестициите достигат 50 млн. лв. Средно в един обект в общината компанията влага 10 млн. лв.

Принос като работодател 

Броят на заетите в Lidl в София също нараства през 2022 г. в сравнение с 2021 г. - с над 100 души (12%),  на фона на общия спад на заетите на пазара на труда, и по-специално на тези в сектора на търговията. За сравнение, броят на наетите в страната за 2022 г. намалява с 2%, а тези само в сектора на търговията - с 1%, което показва значителния принос на компанията като работодател дори и в ситуация на свиваща се заетост на регионалния пазар на труда.

През 2022 г. средната брутна заплата на работещите в Лидл България в София е с 45% повече от средната за страната и с 67% от тази в сектора на търговията.

Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Въздействието на Лидл България в столицата обхваща и широка мрежа от доставчици и производители на продукти в областта. През 2022 г. местни компании доставят на Lidl (както за вътрешния пазар, така и за обектите на веригата в цяла Европа) стоки за близо 150 млн. лв. С най-голям дял са доставките на напитки, кафе, чай и тютюневи изделия. След тях следват млечните продукти, масло, брашно, варива, както и плодове, зеленчуци, ядки и др.

Принос като данъкоплатец 

Лидл България играе все по-важна роля като устойчив и значим данъкоплатец в общините, в които извършва своята дейност. Приносът в бюджета на Столична община за 2021 г. е над 1,8 млн. лв. Ежегодно компанията допринася с 0,2% от собствения приход към общината, a с откриването на всеки нов обект се увеличава относителната тежест на компанията в приноса към местния бюджет.

За контакт


Сподели

Покажи още