Над 217 млн. лв. е приносът на Лидл България към икономиката на община Пловдив за 2022 г.

Инвестициите за изграждането и обновяването на деветте магазина от веригата в общината до момента надхвърлят 65 млн. лв.

04.12.2023 11:00:00 | София

лого

Над 217 млн. лв. е ефектът от търговската дейност на Лидл България в община Пловдив през 2022 г., показва анализът на Института за пазарна икономика (ИПИ), който включва шестте най-големи общини в страната.

Още от включването си на българския пазар през 2010 г. компанията открива магазин в Пловдив и през следващата година отваря още два. След това през около година се открива нов обект от веригата. Към края на 2022 г. Lidl магазините са девет, като инвестициите за изграждането и обновяването им надхвърлят 65 млн. лв.

Преки и непреки ефекти към икономиката на Пловдив

Съвкупният принос на компанията към икономиката на общината се формира чрез преките и непреките ефекти от нейната дейност. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта, така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. За Пловдив стойността на преките ефекти от дейността на Лидл България за 2022 г. възлиза на 125 млн. лв.

Дейността на производителите и доставчиците, обслужващи Лидл България, увеличава търсенето на стоки, материали, услуги и труд в региона, като така се разраства първоначалният пряк ефект. Потреблението на домакинствата на работещите в Lidl също дава последващо вторично въздействие. Така общите допълнителни (вторични) ефекти от дейността на Лидл България в град Пловдив и областта надвишават 91 млн. лв. за 2022 година.

На базата на преките и непреките ефекти, съвкупният принос към икономиката на община Пловдив от дейността на Lidl само за 2022 г. е над 217 млн. лв.

 Принос чрез инвестиции

Средно в изграждането на един обект в общината компанията влага 7,2 млн. лева. Само за последните две години – 2021 и 2022 г. - за обновяване и модернизация на обектите си в Пловдив веригата е вложила почти 17 млн. лева.

 Принос като работодател

През 2022 г. средногодишният брой на заетите в Lidl в града е 219 души, а към декември 2022 г. те са вече 245 души. Спрямо 2021 г. това е повишение с 16%. За сравнение, наетите в страната намаляват с 2% през 2022 г., а тези само в сектора на търговията – с 1%. Това показва, че  Лидл България продължава да  създава допълнителни работни места при свиваща се заетост на регионалния пазар на труда и най-вече в сектора на търговията.

През 2022 г. средната брутна заплата на работещите в Лидл България в Пловдив е с 50% по-висока от тази в сектора на търговията в страната, и с 81% от тази в общината.

 Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Икономическото въздействието на Лидл България в Пловдив обхваща и широка мрежа от доставчици и производители на продукти в областта. През 2022 г. местни компании доставят на Lidl, както за вътрешния пазар, така и за обектите на веригата в цяла Европа, стоки за близо 110 млн. лева. Най-висока е стойността на доставките на млечни продукти и яйца, като с почти същия дял са и тези на хляб. Едни от най-големите производители и доставчици на месо и колбаси за цялата верига също са от област Пловдив.

 Принос като данъкоплатец

Лидл България играе все по-важна роля като устойчив и значим данъкоплатец в общините, в които извършва своята дейност. Приносът в бюджета на община Пловдив за 2022 г. е над 258 хил. лв. Ежегодно Лидл България допринася за 0,1% от собствения приход на общината. Откриването на всеки нов обект увеличава тези показатели.

За контакт


Сподели

Покажи още