705 млн. лв. е приносът на Лидл България към икономиките на 6-те най-големи града в страната за 2022 г.

05.10.2023 10:00:00 | София

лого

Ефектът от търговската дейност на Лидл България в 6-те най-големи български общини през 2022 г. достига 705 млн. лева. Това показва анализ, изготвен от Института за пазарна икономика (ИПИ). Проучването обхваща общините София, Пловдив, Стара Загора, Русе, Варна и Бургас.

Съвкупният принос към икономиките на тези 6 общини, който възлиза на 705 млн. лв. за 2022 г., се формира чрез преките и непреките ефекти от дейността на компанията. Според методологията на ИПИ преките ефекти се постигат както чрез плащанията към производители и доставчици на стоки от областта,  така и чрез инвестициите, разходите за персонал и тези за външни услуги по текущата издръжка на мрежата от търговски обекти. Всички тези разходи на Lidl увеличават търсенето на стоки, суровини, материали, услуги и труд в региона по веригата на стойността, като по този начин формират непреките ефекти от дейността на компанията.

„След като няколко поредни години заедно с ИПИ показваме икономическия принос от дейността на Lidl към икономиката на страната, сега фокусирахме анализа върху отделните региони. Така можем да покажем как с всеки нов магазин, Lidl допринася за развитието на местните икономики. Този ефект става още по-значим, когато добавим приноса ни към пазара на труда и мрежата от местни доставчици, с които работим в цялата страна. Във всеки нов град, в който стъпваме, потребителите получават достъп до проверени и качествени продукти на добра цена, нашите служители работят и се развиват професионално в компания – топ работодател, а социалните ни инициативи и проекти променят средата към по-добро“, каза Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

През 2022 г. магазините на Lidl в 6-те общини, включени в анализа, достигат 61, общите инвестиции в тях до момента – 610 млн. лв., а служителите – 1800 души. Изследването на ИПИ за ефекта на дейността на Лидл България в тези региони показва, че компанията има огромна роля на местно ниво.

Принос чрез инвестиции

Откриването на всеки нов обект е свързано с редица капиталови разходи. Основните от тях предполагат закупуването или наемането на земи, сгради, машини и съоръжения, инвестиционни имоти и други. Отделно, поддържането на всеки съществуващ обект е обвързано с непрекъснати инвестиции. Само за последните две години инвестициите в 6-те града надхвърлят 74 млн. лева, като средната инвестиция в един обект е между 7 и 15 млн. лв.

Принос като работодател

Служителите на компанията в 6-те най-големи града в страната за миналата година надхвърлят 1800 души. Броят на заетите в компанията значително нараства през 2022 г. в сравнение с 2021 г. на фона на намаление на броя на заетите както общо в националната икономика, така и в сектора на търговията. Това означава, че Lidl продължава да се създава допълнителни работни места при свиваща се заетост на регионалния пазар на труда и особено – в търговията.

Средната работна заплата на служителите в Lidl е чувствително по-висока от средните за страната, както и спрямо съответните общини – от 7% в София до 68% по-висока от средната заплата в Бургас.

Принос през закупуване на местни стоки и услуги

Освен преките разходи за труд на служителите и директните инвестиции, Лидл България извършва разходи за други редовни услуги, свързани с работата на магазините си – охрана, поддръжка, ремонти, почистване, маркетинг и реклама, транспорт и логистика, юридически и консултантски услуги и други. Изчисленията на ИПИ показват, че средно за един обект годишно тези разходи са около 150 хил. лева.

Въздействието на Lidl обхваща и широката мрежа от местни доставчици и производители на продукти, които извършват дейността си в разглежданите области. Само за 2022 г. близо 140 компании от 6-те области са реализирали свои стоки за над 370 млн. лв. както в обектите на веригата в страната, така и в европейската мрежа на Lidl.

Принос като данъкоплатец

Извън преките разходи, които компанията прави за местни стоки и услуги, разходите за труд и инвестициите, Лидл България допринася със значителен ресурс в националния и местните бюджети чрез платените данъци, осигуровки и такси – близо 2,7 млн. лв. за 2022 г. към местните бюджети на 6-те общини.

За контакт


Сподели

Покажи още