Лидл България със сертификати за енергийна ефективност ISO 50001 и EDGE

Само преди месец веригата публикува и първия одитиран доклад за устойчиво развитие в ритейл сектора у нас

26.02.2019 12:00:00 | София

logo

26 февруари 2019 г. Лидл България получи сертификати ISO 50001 и EDGE, с които затвърди дългогодишните си усилия в посока опазване на околната среда – един от основните приоритети на веригата, устойчиво развивани и налагани с всички политики на компанията от стъпването в България през 2010 г.

Международният стандарт ISO 50001 има за цел намаляване на емисиите на парникови газове и други свързани въздействия върху околната среда, както и до намаляване на енергийните разходи чрез систематично управление на енергията. Лидл България е сертифицирана от експертната организация DEKRA като сградите на 91 магазина, двата логистични центъра и административната сграда компанията покриват високите изисквания на международния стандарт. Енергийният мениджмънт, който веригата прилага, позволява прозрачност на всички енергийни потоци, разкриване на потенциал за икономии и системно подобряване на влагането, потреблението и ефективността на енергията. Със своята система за управление на енергията Lidl е сред първите компании в ритейл бизнеса в глобален мащаб, въпреки че процесът на сертифициране на отделните регионални дружества в различните държави, в които веригата оперира, започва на по-късен етап през 2013 г.

Наред с ISO 5001, Лидл България въведе още един сертификат за енергийна ефективност. Компанията беше сертифицирана от SGS-Thinkstep съгласно сертификационна система EDGE  (Excellence in Design for Greater Efficiency) – стандарт, софтуер и сертификационна система за зелено строителство. Сертификатът EDGE дава възможността да се определят най-рентабилните методи за зелено проектиране и строителство, вземайки предвид спецификите на местния климат и международните добри практики, без да се нарушават местните изисквания. EDGE може да се прилага както за ново строителство, така и за съществуващи сгради и големи реконструкции. Сертифицираните с EDGE обекти предлагат минимум 20% по-малко енергийно потребление, 20% по-малко използване на вода и 20% по-малко вложена енергия в материали в сравнение със стандартна сграда.

„Надграждането на енергийната ефективност повишава значително резултатите, които постигаме по отношение на спестената енергия  и ни помагат да оптимизираме изразходваните ресурси. Само един от примерите за ефективно използване на енергията е, че благодарение на подмяната на осветлението с енергоспестяващо LED осветление компанията пести средно по 10kWh електроенергия на час във всеки един магазин или общо 3,5 мил. kWh годишно“, сподели Бисер Инчовски, управител „Централизирани дейности“, Лидл България.

Като компания, която осъзнава своите разходи и действа отговорно, Lidl непрекъснато работи за подобряване на своята енергийната ефективност. От 2013 г. магазините, логистичните центрове и административните сгради на националните дружества биват последователно сертифицирани от независими експерти. Веригата въвежда, оперира и продължава да оптимизира системи за управление на енергийната ефективност в 16 държави, сред които и България. В момента международната верига има вече сертифицирани по ISO 50001 общо 9926 магазина, 160 логистични центрове и 97 административни сгради.

За Лидл България 

Lidl е най-голямата верига магазини за хранителни стоки в Европа, част e от немската Schwarz-Gruppe и присъства в 30 държави. В България Lidl стартира своята дейност през 2010 г. Днес компанията има 94 магазина в 46 града и близо 2700 служители, а марката Lidl е затвърдила водещата си позиция на пазара на хранителни стоки. 

За контакт

Милена Димитрова
milenas.dimitrova@lidl.bg
+359 879 446 551

Категория


Сподели

Покажи още