Целите за климата на Schwarz Group са потвърдени от инициативата Science Based Targets

Лидл България обяви и своите амбициозни климатични цели – компанията ще намали въглеродните си емисии с 95% до 2030 г. и ще премине към 100% зелена енергия през 2022 г.

08.11.2021 12:00:00 | София

Лого

Климатичните цели, към които Schwarz Group, се присъедини през август 2020 г. от името на всички свои подразделения, включително и Lidl, са вече официално потвърдени от инициативата Science Based Targets (SBTi) - глобален стандарт за корпоративни действия в областта на нисковъглеродната икономика.

Schwarz Group си е поставила за цел да намали оперативните си емисии с 55% до 2030 г. спрямо 2019 г. По този начин цялата Schwarz Group прави сериозна крачка, с която допринася за ограничаването на глобалното затопляне до 1,5 градуса по Целзий, в съответствие с целта на Парижкото споразумение за климата. Като един от най-големите търговци на хранителни стоки и част от Schwarz Group, Lidl се ангажира със собствени научно базирани климатични цели, които се основават на методологията на SBTi и допринасят за постигането на заложените за цялата група цели. Стратегията за климата на компанията включва амбициозни мерки в три основни насоки – избягване, намаляване и компенсиране на емисиите в магазините на компанията и във веригите за доставки, за да окаже положителен принос за опазване на климата.

„С въвеждането на цели, които се основават на научната методология на инициативата Science Based Targets (SBTi) като основа на нашата климатична  стратегия, ние в Лидл България се присъединяваме към предприетите действия от страна на Lidl, като част от Schwarz Group. Поставихме си амбициозната цел да намалим въглеродните емисии от оперативните дейности в страната с 95% до 2030 година, в сравнение с 2019 г. За да постигнем тази цел, разработихме национална стратегия, която включва редица мерки, сред които преминаване към 100% зелена енергия, използване на естествени хладилни агенти в магазините ни, намаляване на хранителните отпадъци и много други. С тази сериозна крачка ние се присъединяваме към действията на групата за опазване на климата и към визията за едно по-добро утре за всички нас”, заяви Милена Драгийска, главен изпълнителен директор на Лидл България.

Списъкът с цели, които Lidl си поставя на глобално и локално ниво, включва:

●      Намаляване на оперативните емисии във всички страни на Lidl с общо 80% до 2030 г., в сравнение с 2019 г.

●      Лидл България подкрепя тази мярка, като си поставя за цел да намали въглеродните си емисии с 95% до 2030 г., в сравнение с 2019г.

●      Лидл България има намерение да премине изцяло към зелена енергия* от март 2022 година във всички свои магазини, логистични центрове и административни сгради

●      Постигане на въглеродна неутралност* на глобално ниво от 2022 година по отношение на оперативните емисии

●      Тъй като по-голямата част от въглеродния отпечатък на Lidl се дължи на производството на продукти, компанията също си поставя за цел до 2026 г. доставчиците, отговорни за 75% от въглеродните емисии във веригата на доставки на международно ниво, да определят и свои собствени климатични цели, които да бъдат в съответствие със Science Based Targets и да допринесат за общите цели на компанията.

* Преминаване към 100% зелена енергия от 01.03.2022 г. във всички магазини, логистични центрове и административни сгради на Lidl във всички държави.

**Постигане на въглеродна неутралност чрез сертифицирани проекти за компенсиране на оперативните емисии (Scope 1 & 2), които към момента не са били напълно премахнати или намалени.

За контакт


Сподели

Покажи още