food

Политика за рационално хранене

Ние от Лидл България сме наясно с отговорността, която носим от екологична, икономическа и социална гледна точка като търговско дружество и искаме да предложим на своите клиенти артикули, които отговарят на нашата философия и високи изисквания за качество. Лидл прогресивно развива рецептите на своите продукти през годините и ги подбира по начин, че те да се отличават с оптимално съотношение между качество и цена. За нас критерият качество е основен и освен задължителната безопасност на продукта включва също и  съзнателен подбор на съставките, и то не само с оглед на вкусовите качества.
В нашата Политика за рационално хранене можете да научите повече за средствата и методите, чрез които осигуряваме високото качество и безопасност при производството на собствените ни марки хранителни продукти, при избора на доставчиците и определянето на продуктовите спецификации, при избора на качествени суровини и използваните съставки. Централна роля има нашата амбициозна стратегия за намаляване на съдържанието на добавени захар и сол в храните, с която целим да допринесем за предотвратяването на свързани с храненето здравословни проблеми и за подобряването на качеството на живот на хората. Целта, която си поставяме е до 2025г. да намалим с 20% средното претеглено съдържание на добавената сол и захар в продуктите собствена марка, взимайки под внимание продажните количества.
В Политиката ни за рационално хранене можете да прочетете също и за ръста на броя на био продуктите собствена марка в асортимента ни, за цялостната внедрена система за контрол на остатъчни количества за над 500 пестицидни остатъка на Лидл България, както и за изискванията към доставчиците на плодове и зеленчуци за сертификация на продукцията по GlobalG.A.P като гаранция за клиентите ни, че тя е от безопасно и устойчиво селскостопанско производство при спазване на добрите световни практики в земеделието. В стремежа си да допринасяме за балансираното хранене, подобрихме рецептите и продължаваме да обогатяваме асортимента ни от „Фурната на Lidl“, при колбасите без механично отделено месо и Clean Label, месните и млечните продукти от собствената ферма.
Лидл България публикува своята официална Политика за рационално хранене, която описва настоящите ни критерии, спецификации и цели относно продуктите собствена марка, като се ангажира да я актуализира редовно, за да се осигури пълна прозрачност и автентичност.