Становище за устойчиво закупуване на целулоза

Становище за устойчиво закупуване на целулоза

Ние от Лидл България сме наясно с отговорността, която носим от екологична, икономическа и социална гледна точка като търговско дружество и искаме да предложим на своите клиенти артикули, които отговарят на нашата философия и високи изисквания за качество.

В съответствие с нашето мото: "За нашето утре", Лидл България се ангажира, чрез нова политика на закупуване на целулоза, за насърчаване на по-устойчиво  управление на горите. Нашата нова политика за закупуване на целулоза е гарантирана от нашето тясно сътрудничество с доставчиците и изискването за сертифициране на суровините.
Нашата цел e преходът на всички продукти от собствени марки, включително техните опаковки и етикети, към рециклирани материали (напр. сертифицирани с Der Blaue Engel) или FSC-сертифицирани първични целулозни влакна. Крайният срок, който си поставяме за постигането на целта си, за сертифициране на акционните нехранителни продукти е до края на 2020 г., а при хранителните стоки, домакинските и козметични продукти – до края на 2022 година. 
Ние се ангажираме да предлагаме продукти, които са сертифицирани в съответствие с най-утвърдените международни стандарти, като Forest Stewardship Council® (FSC), EU Ecolabel и Der Blaue Engel .
Лидл България публикува своето официалното становище за по-устойчиво закупуване на целулоза за съдържащи я продукти и опаковки със собствена марка, като се ангажира да го актуализира редовно, за да се осигури пълна прозрачност и автентичност.